RÂNDUIELILE LOCULUI

Potrivit programului liturgic al Mănăstirii Bran, în zilele de rând (non-duminicale și non-sărbătorești) ale săptămânii slujbele se săvârşesc începând cu orele 4:30, respectiv 20:30, la paraclisul destinat obştii monahale, aflat în incinta corpului de chilii.

În principiu, zilele de rând consacrate şi săvârşirii dumnezeieştii liturghii sunt marţea, joia şi sâmbăta, această rânduială putând suferi însă modificări determinate de specificul liturgic al fiecărei săptămâni (frecvenţa unor praznice împărăteşti sau a sărbătorilor închinate unor sfinţi cu priveghere).

Totodată, orele menţionate mai sus sunt uneori pasibile de readaptări la eventuale elemente ce survin neprevăzut în programul cotidian, având în vedere multitudinea şi complexitatea activităţilor gestionate de către o comunitate restrânsă numeric.

În duminici, slujba de dimineaţă se oficiază în biserica mare a mănăstirii, de la orele 8:45 (dumnezeiasca liturghie începând la ora 9:15).

La sărbătorile mari (consemnate cu roșu în calendarul bisericesc) care se întâmplă în zilele lucrătoare ale săptămânii (de luni până vineri inclusiv), acatistul și dumnezeiasca liturghie se săvârșesc de la orele 23.45, în biserica mare a mănăstirii.

Ritmul părtăşiei vieţuitorilor la sfintele taine ale spovedaniei şi euharistiei este continuu, iar rânduiala duhovnicească personală constă cu precădere în practicarea rugăciunii lui Iisus îngemănată cu lectura sfintei scripturi şi a scrierilor filocalice şi patristice. De asemenea, programul zilnic cunoaşte două mese de obşte (servite în jurul orelor 10.30 şi 18.30), care exclud consumul de carne.

Toți pelerinii sunt bineveniți să primească sfânta euharistie în duminici și sărbători, atâta timp cât dobândesc binecuvântarea expresă a propriului părinte duhovnic, se pregătesc după cuvenita rânduială și participă la întreaga slujbă a dumnezeieștii liturghii.

Copyright © 2017 Mănăstirea Bran